Adana üretim üssü oluyor

Türkiye’nin büyük endüstri gruplarının doğduğu Adana, ortalama 170 senelik sanayileşme geleneğini ve ana para birikimini yepyeni bir boyuta ulaştırmanın eşiğinde. Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı gelişme stratejisiyle Adana’nın yatırımda çekim merkezi ve üretim üssü olmasını sağlayacak organize endüstri bölgeleri ve ufak endüstri sitelerinin kurulması çalışmalarında mühim mesafeler alındı.

Sanayide ilk adımlarını, Çukurova’nın verimli topraklarında yetişen başta pamuk olmak suretiyle birçok tarımsal ürünleri işleyerek atan Adana, bir taraftan geleneksel üretimlerini son teknolojilerle sürdürerek, bir taraftan bölgede kurulması planlanan 6 organize endüstri bölgesi, 6 ufak endüstri sitesi ve 4 tane organize endüstri bölgesi genişleme emekleri ile çekim merkezine dönüşmeyi hedefliyor.

Adana üretim üssü oluyor

Adana, mevcutta Adana Organize Endüstri Bölgesi (AOSB), Kozan Organize Endüstri Bölgesi, Ceyhan Organize Endüstri Bölgesi, Besin İhtisas Organize Endüstri Bölgesi, Yumurtalık Özgür Bölgesi, 3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında İlgili Belediyelerce Planlanmış Endüstri Alanları, Doğu Yüreğir Ufak Endüstri Sitesi 1. Etap, Seyhan Ufak Endüstri Sitesi, Ağaç İşleri Ufak Endüstri Sitesi, Metal İşleri Ufak Endüstri Sitesi, Kozan Ufak Endüstri Sitesi, Ceyhan Ufak Endüstri Sitesi, İmamoğlu Ufak Endüstri Sitesi’de ortalama 60-61 bin dekar üretim alanıyla Türkiye’nin mühim üretim merkezlerinden biri konumunda yer ediniyor.

Adana üretim üssü oluyor

Yakın gelecekte Adana, Ceyhan Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi, Ceyhan Karma Organize Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas Organize Endüstri Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Endüstri Bölgesi, Su Ürünleri Organize Endüstri Bölgesi, SASA Münferit Endüstri Bölgesi, AOSB 4. Etap Genişleme Alanı, Tekstilkent, Ayakkabıcılar Sitesi,

Mahrukatçılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Sarıçam ve Yüreğir Ufak Endüstri Sitesi, Besin Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar Sitesi’nin kurulmasıyla, toplamda 74 bin dekarlık yeni gelişme alanıyla üretim ile tasarım üstünlüğüne haiz, teknoloji yoğun endüstri ürünlerinde öne çıkmayı hedefliyor.

Adana üretim üssü oluyor

Ceyhan petrokimya ve kimya ürünleri merkezi oluyor

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi 17.10.2007 tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanarak 13.419 dekar alanda diye deklare edildi. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi, hem sektöründe hem de genel anlamda duyuru edilmiş ilk sanayi bölgesi olma özeliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca Ceyhan Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi’nde 1,7 milyar dolarlık yatırımla inşa edilecek Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin temelleri 9 Ekim 2021 tarihinde atıldı. Türkiye’de hususi sektörün gerçekleştireceği en büyük endüstri yatırımlarından kabul edilen ve 2025’te üretime başlaması planlanan petrokimya tesisi, senelik 450 bin ton üretim kapasitesi ile ithalatın yüzde 20’sini ikame edecek ve dış tecim dengesine senelik 250 milyon dolar seviyesinde net pozitif katkı sağlayacak.

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, üreteceği ham madde ile tarımdan müdafa sanayine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sıhhat sektörüne derhal her alanda Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak.

Adana’nın Ceyhan -Yumurtalık ilçeleri sınırları içinde kurulması planlanan Adana Ceyhan Yumurtalık Kimya İhtisas OSB altyapı ve izin emekleri devam ediyor. Kimya İhtisas Organize Endüstri Bölgesi; Adana Valiliği koordinesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Tecim Odası, Adana Endüstri Odası, Adana Tecim Borsası, Ceyhan Ziraat Odası ve Ceyhan Tecim Borsası ile ortak proje olarak planlandı. Kocaeli Gebze Kimya İhtisas OSB’nin yüzde 97 doluluk oranına yetişmesi ve genişleme imkânı bulunmaması sebebiyle, yatırımcılar yeni yatırım alanı arayışına başlamışlardır. Anadolu ve Güneydoğu’ya ulaşım kolaylığı, internasyonal havalimanı, tem otoyolu, demiryoluna yakınlığı ve limandan yaralanma kolaylığı, Ceyhan Kimya OSB’yi çekicilik merkezi hâline getirmektedir.

Adana üretim üssü oluyor

Ceyhan Karma Organize Endüstri Bölgesi

Ceyhan Karma Organize Endüstri Bölgesi, senelerdir süregelen il sınırı problemininin Adana lehine sonuçlanmasının peşinden Türkiye’nin 288’inci OSB’si kimliğini kazanmıştır. Güneyinde Yumurtalık Özgür Bölgesi, batısında Ceyhan Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi, doğusunda Erzin OSB, bölgede 4 tane liman ve 2 tane iskele bulunması, cenup sınırından otoban bağlantı yolunun geçmesi, Ceyhan’da şehirler

arası duble yol bağlantısı olmasıyla stratejik öneme haiz olan Ceyhan Karma Organize Endüstri Bölgesi’nde iç yol altyapı emekleri devam etmektedir. Ceyhan Karma Organize Endüstri Bölgesi’nde 1. Etap alanda kamulaştırma emekleri tamamlanmış olup, 64 şirket yatırım talebinde bulunmuştur. 2. Etap çalışmalarına başlanmış, 55 şirket yatırım talebinde bulunmuştur ve yer seçimi kesinleştirme işlemleri devam etmektedir.

Sarıçam Adana Organize Endüstri Bölgesi genişleme alanı

Türkiye’nin en büyük organize endüstri bölgelerinden kabul edilen Adana Organize Endüstri Bölgesi’nde genişleme emekleri devam ediyor. Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üstünde, Yakapınar’ın (Misis) kuzeyinde tarıma elverişli olmayan alan üstüne kurulu Adana Organize Endüstri Bölgesi, yüzde 100 doluluk oranıyla, 478 işletmede 39 bin kişiye yakın istihdam sağlıyor. Adana Organize Endüstri Bölgesi 4. Genişleme Alanında altyapı çalışmalarına başlanıyor.

Sarıçam’da 9 yeni ufak endüstri sitesi kuruluyor

Şehir içinde elverişsiz alanlarda faaliyetlerini sürdüren geleneksel sektörlere yönelik yeni altyapılar planlandı. Buna nazaran Tekstilciler, Ayakkabıcılar, Mobilyacılar, Mahrukatçılar, Besin Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar, Sarıçam ve Yüreğir Ufak Endüstri sitelerinin yapılması planlandı.

İlgili alanlar 1.000’lik ve 5.000’lik bayındır planlara işlendi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yatırım usulüne yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Karataş Tarıma Dayalı İhtias Sera Organize Endüstri Bölgesi

Adana’daki iklim koşulları ve üretici alışkanlıkları dikkate alınarak toplam 3.184 dekar arazide Sera OSB kurulması hedefleniyor. Sahada 38 tane her biri minimum 35 dönüm büyüklüğünde çağdaş sera kurulması planlanıyor. Sahanın yer seçimi kesinleştirilmiş olup Sera A.Ş. ile Ziraat ve Orman Bakanlığı içinde protokol imzalanmıştır. Kıyı kenar çizgisi ile ilgili yasal düzenleme yapıldıktan sonrasında altyapı çalışmalarına başlanacaktır. Tamamlandığında ortalama 3 bin kişiye istihdam sağlanması beklenen bölgede, tarımdan elde edilmiş katma değerin artırılması hedefleniyor.

Su Ürünleri Organize Endüstri Bölgesi

Katma kıymetli alternatif su ürünlerinin üretilmesine yönelik olarak 6.500 dekar alanda Su Ürünleri İhtisas Organize Endüstri Bölgesi kurulması planlandı. 19.000 dekar genişleme alanı olan organize endüstri bölgesi için yer seçimi kesinleşti. Kıyı-kenar çizgisine ilişkin emek harcamalar da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınca Ziraat Şurası’nda zikredilen 16.500 ton kapasiteli Su Ürünleri İhtisas Organize Endüstri Bölgesi, Türkiye’de bir ilk olacak.

Yumurtalık SASA Münferit Endüstri Bölgesi

SASA’nın Yumurtalık bölgesinde kuracağı dev endüstri tesislerinin ilk ayağı liman, ikinci ayağı ise polipropilen tesisi olacak. Yatırımın öteki etaplarını ise rafineri ve aromatik kimyasallar ile Türkiye’nin gereksinim duyan öteki kimyasal ürünler oluşturacak. Erdemoğlu Tüm ortaklık bünyesinde, Adana’daki tesislerinde yarım asırdır sıhhat, tekstil, otomotiv ve ambalaj endüstri alanlarında ham madde üreten SASA’nın, Yumurtalık bölgesinde kuracağı rafinerinin ilk adımı, liman olacak. Şirket, ikinci adımda Polipropilen tesisi meydana getirecek. Yatırımın öteki etaplarını ise rafineri ve aromatik kimyasallar ile Türkiye’nin gereksinim duyan öteki kimyasal ürünler oluşturacak. Daha ilkin ortalama 12 milyar dolar olarak hesaplanan yatırım maliyeti ise 20 milyar dolar olarak revize edildi.

Endüstri alanları iki katına çıkıyor

Adana Endüstri Odası’ndan derlenen bilgilere nazaran mevcut ve yeni üretim merkezleri ile alanları şu şekilde:

Mevcut üretim merkezleri

Adana Organize Endüstri Bölgesi : 22.900 dekar

Kozan Organize Endüstri Bölgesi : 1.630 dekar

Ceyhan Organize Endüstri Bölgesi : 5.360 dekar

Besin İhtisas Organize Endüstri Bölgesi : 1.820 dekar

Yumurtalık Özgür Bölgesi : 4.600 dekar

Doğu (Yüreğir) Ufak Endüstri Sitesi 1. Etap

Seyhan Ufak Endüstri Sitesi

Ağaç İşleri Ufak Endüstri Sitesi

Metal İşleri Ufak Endüstri Sitesi

Kozan Ufak Endüstri Sitesi

Ceyhan Ufak Endüstri Sitesi

İmamoğlu Ufak Endüstri Sitesi olmak suretiyle 7 sitenin toplamı 9.021 dekar

Yeni üretim merkezleri:

Ceyhan

Ceyhan Enerji İhtisas Sanayi Bölgesi : 13.419 dekar

Ceyhan Karma Organize Endüstri Bölgesi : 1.210 dekar

Kimya İhtisas Organize Endüstri Bölgesi : 28.020 dekar

Karataş

Tarıma Dayalı İhtisas Sera Org. Endüstri Bölgesi 3.184 dekar

Su Ürünleri Organize Endüstri Bölgesi : 6.500 dekar

Sarıçam

AOSB 4. Etap Genişleme Alanı : 1000 dekar

Tekstilkent : 509 dekar

Ayakkabıcılar Sitesi : 261 dekar

Mahrukatçılar Sitesi : 3.617 dekar

Mobilyacılar Sitesi : 1.242 dekar

Sarıçam ve Yüreğir KSS : 281 dekar

Besin Toptancıları, Matbaacılar, Hurdacılar Sitesi : 7.000 dekar

Yumurtalık

SASA Münferit Endüstri Bölgesi 10.000 dekar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan