Hemşire Dövme ve Piercing Yaptırmalı Mı?

Türkiye’de meydana getirilen “Hemşirelerin Dövme ve Piercing Yaptırmaları Mevzusunda Hasta, Hemşire ve Yönetici Hemşirelerin Değerlendirmeleri” temalı araştırma, “Hemşireler Dövme ve Piercing Yaptırmalı Mı” tartışması başlattı.

 

Meydana getirilen araştırma sonucunda, “Çözümleme sonuçlarına göre, dövme ve vücut piercingi şeklinde gövde sanatı uygulamalarının ülkemizde kişisel hak ve özgürlük çerçevesinde değerlendirilmesine rağmen, sağlık çalışanları için dövme ya da piercingi olmayan çalışanın daha çok tercih edildiği sonucuna varılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hemşire Dövme ve Piercing Yaptırmalı Mı? Mersin Haber

Hemşire Dövme ve Piercing Yaptırmalı Mı? Mersin Haber

Hemşirelik mesleği ve sıhhat alanı için oldukça mühim bir yere haiz olan emek harcama Yüksek Lisans Tezi Yazarı Zuhal Altunok Önal tarafınca, Dr. Öğr. Üyesi Feride Eşkin Bacaksız danışmanlığında yapılmış oldu. Mühim sonuçlar içeren bilimsel emek harcama İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Hemşirelik Yönetim Anabilim Dalı, Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edildi ve gösterildi.

Hemşire Dövme ve Piercing Yaptırmalı Mı? Mersin Haber

Hemşire  Dövme ve Piercing

 

İstanbul ilinde yer edinen Sağlık Bakanlığı’na bağlı üç kamu hastanesinde çalışmakta olan 150 hemşire ve 49 yönetici hemşire ile bu hastanelerden hizmet almakta olan 250 hastadan toplandı.

Veriler, tamamı araştırmacılar tarafınca oluşturulan; tanıtıcı data formu, iştirakçilerin dövme ve piercing öyküleri formu ve görsel tercih formu ile toplandı. Araştırmada etik kurul izni, kurum izinleri ve gönüllülerden bilgilendirilmiş onam alındı. Veri analizinde betimleyici analizler ve ki-kare analizi kullanıldı. Analizler sonucunda, iştirakçilerin %7,6’sının dövme ve %8,9’unun piercing sahibi olduğu; dövme sahibi olan iştirakçilerin %64,7’sinin hanım olduğu, %73,5’inin bekar olduğu, %64,7’sinin 30 yaşında yada 30 yaşından küçük olduğu, %67,6’sının eğitim düzeyinin lisans yada lisans üstü düzeyde olduğu, piercing sahibi olan iştirakçilerin %82,5’inin hanım olduğu, %65,0’ının bekar olduğu, %72,5’inin 30 yaşında yada 30 yaşından küçük olduğu, %70,0’ının eğitim düzeyinin lisans yada lisans üstü düzeyde olduğu bulunmuş oldu. Iştirakçilerin, sağlık çalışanlarının dövme ya da piercing sahibi olmasını %59’unun uygun bulmasına rağmen görsel tercih formunda çoğunluğun (hanım dövme görseli için %42,8; adam dövme görseli için %43,0; hanım piercing görseli için %56,3; adam piercing görseli için %55,2) dövmesi ve piercingi olmayan görseli tercih ettikleri saptanmıştır.

 

Dövme ve Piercing Olmayan Hemşire Daha Fazlaca Tercih Ediliyor

Çözümleme sonuçlarına göre, dövme ve vücut pirsingi şeklinde gövde sanatı uygulamalarının ülkemizde kişisel hak ve özgürlük çerçevesinde değerlendirilmesine rağmen, sağlık çalışanları için dövme ya da pirsingi olmayan çalışanın daha çok tercih edildiği sonucuna varılmaktadır. Hemşirelik mesleği mensuplarında da bu uygulamaları yaptıranların sayısı artmakta ve bu durumun meslek imajını iyi mi etkileyeceği bilinmemektedir. Ek olarak vücut sanatı uygulamalarının hemşirelik bakımına tesiri, hemşirelerin bu uygulamaları yaptıran meslektaşlarıyla çalışırken uyum durumları, yöneticilerin vücut sanatı uygulamaları yaptıran hemşirelere karşı tutumları şeklinde mevzularda belirsizlikler oluşmaktadır. Vücut modifikasyonu meydana getiren bireylere bakım sağlarken kültürel yeterlilik zorunludur. Çoğu sağlık hizmeti sunucusu, genel olarak vücut modifikasyonlarına ilişkin önemli data eksikliklerine haiz olduğundan, bu hastalarla çalışırken hizmet sunanın önyargı riski yüksektir

 

Yasa Ne Diyor

Sağlık çalışanlarının ve memurların dövme ve pirsing yaptırma durumlarına ilişkin ülkemizde herhangi bir yasa ya da yönetmelik bulunmamaktadır. Her ne kadar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nca çıkarılan 1303 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Giysisine Dair Yönetmelik’te (1982), hanım ve adam çalışanların saç, sakal, kılık, giyim şeklinde konulardaki seçimlerine yönelik açık sınırlar belirlenmiş olsa da, yönetmelikte çalışanların dövme ve pirsing yaptırma durumlarına yönelik herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

 

Clevelant Klinik’te “Mesai Saatlerinde Dövmeni Kapak” Kuralı

Cleveland Klinik’in hazırladığı çalışanların giyim politikalarında özellikle hasta bakımında, çalışanların dövmelerini mesai saatlerinde kapatmaları gerektiğini bildirdiği belirtilmektedir. Aynı politikada bir kulakta en fazla iki küpe kullanılabileceği, eğer kulak lobu dışında pirsing var ise bunların kapatılması gerektiği de ifade edilmektedir (Cleveland Clinic 2004). Son olarak, Utah Üniversitesi çalışanların giyim prosedürlerinde, kulak memesi dışındaki kulak kısımlarında, dudak, burun şeklinde vücudun görünen kısımlarında pirsing yaptırılmasını yasaklamıştır. Vücudun görünen kısımlarında bulunan dövmelerinde de kıyafet ile kapatılması istenmiştir.

(BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

MERSIN ODAK HABERE DESTEK OL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan