“İş cinayetlerine, zelzele hasarlarına karşı araştırma önergesi”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bir zelzele ülkesi olan Türkiye’nin en mühim gündemlerinden birinin depreme hazırlık ve zelzele sonrası oluşacak hasarların en aza indirilmesi mevzusunda yapılması ihtiyaç duyulan emek harcamalar olduğuna dikkat çekti.

Bilhassa yakın geçmişte yaşanmış olan depremlerin niçin olduğu büyük acıların yurttaşların hafızalarındaki tazeliğini koruduğuna işaret eden Yerbilim Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, depreme hazırlık ve zelzele sonrası oluşacak hasarların en aza indirilmesi mevzusunda atılması ihtiyaç duyulan bir oldukca adım bulunduğunu, bu adımların en önemlilerinden birinin de “yapı üretimi aşamasının mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması” olduğuna işaret etti.

Dr. Şevkin, bu kapsamda şantiye şeflerinin emek verme usulü ile ilgili idarenin görevleri, yapılması ihtiyaç duyulan değişimler, şantiye sahalarının gözetilmesi, iş cinayetlerinin en aza indirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) araştırma önergesi sundu.

 

“DEPREM HASARLARININ BÜYÜK KISMI JEOLOJİK YAPI VE ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN YANI SIRA İNŞAAT HATALARINDAN KAYNAKLANIYOR”

Zelzele hasarlarının oldukca büyük bir kısmının jeolojik yapı ve zemin özelliklerinin yanı sıra inşaat hatalarından kaynaklandığını, bu alanda yapılacak düzenlemelerin başlangıcında ise şantiye şefliği görevinin geldiğini vurgulayan Dr. Şevkin, araştırma önergesinde şu bilgilere yer verdi: “Bir yapının, yada mühendislik-mimarlık hizmeti gerektiren herhangi bir işin, plan, proje ve hesaplarına, ilgili fen ve sanat kurallarına, teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesi işi şantiye şefliği olarak bilinir. Ek olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğini şantiye sahasında gözetmek şeklinde mühim bir görevi vardır. Bugün devletimizde her yıl iki binin üstünde işçinin iş cinayetlerinde yaşamını kaybettiğini ve bunun büyük çoğunluğunun inşaat işlerinde bulunduğunu vurgulamak gerekiyor. Düşünün ki 2020 yılına ilişkin yapı ruhsatı verilerine nazaran inşaat mühendisi şantiye şeflerinin üstlendiği ruhsat oranı yüzde 45.8’dir.”

“ŞANTİYE ŞEFLERİNİN GÖREVİ KAĞIT ÜZERİNDE KALMAMALI”

Bilhassa, sınırı olan durumlar haricinde, her şantiye şefinin yalnız bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Şevkin, araştırma önergesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Meslek alanlarında eğitim almamış pek oldukca kişinin şantiye şefliği yapmasına göz yumulan bir Türkiye’de yaşıyoruz. Şantiye şefliği, devamlı eğitime gereksinim duyan bir vazife alanıdır. Şantiye şefleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafınca belirlenen mühendislik asgari tutarının altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için ilgili meslek odalarının vereceği eğitimlere katılıp belgelendirilmesi şarttır. Şantiye şefliği görevinin, yalnız resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kağıt üstünde kaldığına da tanık olunmaktadır. Türkiye şeklinde bir zelzele ülkesinde şantiye şefliğinin ilgili kurum ve kuruluşun gözü önünde kağıt üstünde kalması, halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. TMMOB’ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın şantiye şefliği alanında sorunların çözümü için önerilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletmiş olmasına karşın Bakanlığın hazırladığı taslak, yapı güvenliğinin önemsenmediğini göstermektedir. Tüm bu nedenlerle Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte; şantiye şefliği ve idarenin görevleri, uygulanacak ilke ve kurallar, şantiye şeflerinin emek verme usulü ile ilgili idarenin görevleri şeklinde başlıklarda yapılması ihtiyaç duyulan değişimler ile yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda Anayasa’nın 98 ve içtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin escort antalya escort bursa escort antalya escort istanbul evden eve nakliyat fethiye escort escort bayan